40 procent światowych liderów IT wdraża obecnie sieć SD-WAN; prawie 55 procent przewiduje, że wdroży ją w ciągu następnych 24 miesięcy.
— IDC,SD-WAN Survey

Dzisiejszy świat jest napędzany gwałtownym wzrostem wydajności technologicznej, przez co staje się coraz bardziej zintegrowany, zdigitalizowany, rozproszony i zróżnicowany. Jako, że każda elektroniczna “rzecz” posiada moc przetwarzania danych, modele obliczeniowe mogą stać się jeszcze bardziej rozproszone i zintegrowane z siecią. W miarę jak przybywa urządzeń i użytkowników, wartość i znaczenie sieci wzrasta wykładniczo.

Aby przedsiębiorstwa mogły prosperować w gospodarce cyfrowej, sieć musi szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Musi ona obsługiwać coraz bardziej zróżnicowany i dynamicznie zmieniający się zbiór użytkowników, urządzeń, aplikacji i usług. Musi płynnie i bezpiecznie wdrażać zróżnicowany zestaw urządzeń oraz dostarczać użytkownikom odpowiednie wrażenia.

Sieć musi zapewniać szybki i bezpieczny dostęp do i pomiędzy zasobami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Aby sieć działała optymalnie, wszystko musi być zrealizowane od początku do końca pomiędzy użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i usługami w każdej domenie internetowej, oddziale, w domu, w sieci WAN, u dostawcy usług, w sieci mobilnej, w centrum danych, w chmurze hybrydowej i w środowisku multicloud.

Przedsiębiorstwa potrzebują nowej, zintegrowanej architektury dla każdej domeny sieciowej, dostosowanej do jej specyficznych potrzeb i zapewniającej sposoby przekazywania i egzekwowania spójnej polityki we wszystkich domenach.

GREENNET posiada odpowiednie doświadczenie, które pomoże firmom zaadaptować nowe technologie sieciowe i sprosta wymagającym potrzebom biznesowym.

Automatyzacja sieci

Automatyzacja sieci staje się koniecznością, a nie przyjemnością. Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby i typów urządzeń, użytkowników i rzeczy podłączanych do sieci. Aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, sieci stają się coraz bardziej złożone, a wdrożenia coraz bardziej masowe. Automatyzacja sieci odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w upraszczaniu procesu wdrażania, ale także w usprawnianiu codziennych operacji i konserwacji.

Automatyzacja sieci to proces automatyzacji konfiguracji, zarządzania, testowania, wdrażania i obsługi fizycznych i wirtualnych urządzeń w sieci. Dzięki automatyzacji codziennych zadań i funkcji sieciowych oraz automatycznej kontroli i zarządzaniu powtarzalnymi procesami poprawia się dostępność usług sieciowych.

Funkcje automatyzacji sieci przekształcają wcześniejsze ręczne procesy onboardingu, konfiguracji, dostarczania i zarządzania oprogramowaniem, aby uprościć i skalować operacje sieciowe oraz znacznie zminimalizować błędy.

Sieci lokalne

Przedsiębiorstwa na całym świecie poszukują zaawansowanych struktur sieciowych, aby zagwarantować, że ich sieci sprostają potrzebom nowoczesnych firm cyfrowych. Dotychczasowe systemy służące do ręcznego wdrażania klientów i urządzeń do sieci nie spełniają swojej roli w momencie, gdy pracownicy, klienci i partnerzy podłączają do sieci wiele urządzeń i oczekują płynnej mobilności w całym przedsiębiorstwie. Koszty nieefektywnego zarządzania siecią są w tym momencie najwyższe, przedsiębiorstwa wykorzystują sieć do wykonywania zadań o znaczeniu krytycznym. W przypadku wielu globalnych organizacji, jeśli sieć przestanie działać, to zatrzyma się również cała firma. Jednak często organizacje korzystają z ręcznych, doraźnych procesów zarządzania siecią przedsiębiorstwa. Istnieje wiele powodów, dla których nie jest to optymalny sposób zarządzania siecią:

  • Niespójne zasady poszczególnych sieci, zwłaszcza przewodowych i bezprzewodowych, komplikują zarządzanie oddzielnymi sieciami i powodują niespójności w egzekwowaniu zasad w całej sieci.
  • Nieefektywne lub nieprecyzyjne wdrażanie zasad dostępu i użytkowania dla wszystkich użytkowników i urządzeń w sieci powoduje powstawanie luk w zabezpieczeniach i prowadzi do obniżenia wydajności.
  • Brak widoczności zarówno na wysokim poziomie, jak i szczegółowym, oznacza, że operatorzy sieci nie mają możliwości sprawdzenia co dzieje się w sieci w czasie rzeczywistym oraz nie mogą określić, którzy użytkownicy i urządzenia są w sieci i do jakich aplikacji mają dostęp.
  • Zbyt powolna identyfikacja problemów, niezdolność do szybkiego określenia pierwotnej przyczyny problemu oraz mało wydajne procesy usuwania problemów lub incydentów bezpieczeństwa powodują, że biznes traci swoje możliwości, a użytkownicy stają się sfrustrowani i niewydolni.

Sieci bezprzewodowe

Choć każda branża i firma jest inna, to wszyscy potrzebują niezawodnej sieci bezprzewodowej. Swobodny dostęp do sieci z dowolnego miejsca i możliwość przenoszenia urządzeń bez utraty połączenia, podłączenie dowolnego urządzenia mobilnego, laptopa itp. bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności – są to główne zalety sieci bezprzewodowych.

Sieć bezprzewodowa klasy biznesowej to coś więcej niż tylko zbiór punktów dostępu WiFi. Charakteryzuje się ona wyższym bezpieczeństwem i wydajnością, scentralizowaną konfiguracją i zarządzaniem oraz znacznie większą zdolnością do zagęszczenia użytkowników.

Wcześniej uważano, że sieci przewodowe są szybsze i bezpieczniejsze niż sieci bezprzewodowe. Jednak ciągłe udoskonalanie technologii sieci bezprzewodowych, takich jak standard sieciowy Wi-Fi 6/6E, spowodowało zmniejszenie różnic w szybkości i bezpieczeństwie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.

SD-WAN

Przejście z aplikacji on-premise na aplikacje oparte na chmurze oraz z łączności MPLS na łączność internetową wymaga od IT przemyślenia swojego podejścia do sieci firmowych. Funkcje związane ze skalowalnością, bezpieczeństwem i wydajnością stają się jeszcze ważniejsze w świecie, w którym optymalizacja kosztów jest stałym priorytetem.

Tradycyjne sieci przedsiębiorstw bazują na obwodach MPLS od dostawców usług telekomunikacyjnych, które łączą ich placówki z głównymi centrami danych, gdzie hostowane są aplikacje korporacyjne i zlokalizowane są bramy internetowe. W przypadku firm posiadających różne lokalizacje oznacza to większe wydatki, ponieważ dodatkowa przepustowość MPLS staje się problemem, gdy sieć przekształca się w wąskie gardło dostępu do aplikacji korporacyjnych i opartych na chmurze. W większości przypadków wymagana jest większa przepustowość, aby pomieścić cały ruch i zapewnić lepszą wydajność, gdy na łączach występuje przeciążenie.

Software Defined Networking zastosowany w sieci WAN to rozwiązanie programowe, które dostarcza mechanizm usprawniający zarządzanie ruchem przez łącza MPLS i internetowe. Z perspektywy technologii, SD-WAN abstrahuje od bazowego rozwiązania transportowego, aby zapewnić bezproblemową hybrydową łączność WAN. Rozwiązanie zapewnia szereg funkcji, które pozwalają firmom w pełni wykorzystać możliwości sieci WAN. Na poziomie zabezpieczeń dostępne jest szyfrowanie ruchu end-to-end wraz z polityką bezpieczeństwa, która jest centralnie definiowana i wdrażana w całej sieci w sposób zautomatyzowany. Ponadto scentralizowana platforma zarządzania umożliwia wgląd w całą sieć, pozwalając jednocześnie na skalowanie zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym. SD-WAN działa również jako czynnik umożliwiający poprawę wydajności sieci dzięki takim funkcjom, jak dynamiczny wybór ścieżki routingu, który optymalizuje wykorzystanie dostępnych połączeń zarówno dla ruchu w siedzibie firmy, jak i w chmurze, a także automatyzacja z funkcjami “zero-touch provisioning”.

Partnerzy
Network Automation
Cisco, RedHat, Hashicorp
Local Area Networks
Cisco, Aruba Networks
Wireless Networks
Cisco, Aruba Networks
SD-WAN
Cisco, Meraki
Referencje

Automatyzacja sieci

Automatyzacja sieci staje się koniecznością, a nie przyjemnością. Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby i typów urządzeń, użytkowników i rzeczy podłączanych do sieci. Aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, sieci stają się coraz bardziej złożone, a wdrożenia coraz bardziej masowe. Automatyzacja sieci odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w upraszczaniu procesu wdrażania, ale także w usprawnianiu codziennych operacji i konserwacji.

Automatyzacja sieci to proces automatyzacji konfiguracji, zarządzania, testowania, wdrażania i obsługi fizycznych i wirtualnych urządzeń w sieci. Dzięki automatyzacji codziennych zadań i funkcji sieciowych oraz automatycznej kontroli i zarządzaniu powtarzalnymi procesami poprawia się dostępność usług sieciowych.

Funkcje automatyzacji sieci przekształcają wcześniejsze ręczne procesy onboardingu, konfiguracji, dostarczania i zarządzania oprogramowaniem, aby uprościć i skalować operacje sieciowe oraz znacznie zminimalizować błędy.

Sieci lokalne

Przedsiębiorstwa na całym świecie poszukują zaawansowanych struktur sieciowych, aby zagwarantować, że ich sieci sprostają potrzebom nowoczesnych firm cyfrowych. Dotychczasowe systemy służące do ręcznego wdrażania klientów i urządzeń do sieci nie spełniają swojej roli w momencie, gdy pracownicy, klienci i partnerzy podłączają do sieci wiele urządzeń i oczekują płynnej mobilności w całym przedsiębiorstwie. Koszty nieefektywnego zarządzania siecią są w tym momencie najwyższe, przedsiębiorstwa wykorzystują sieć do wykonywania zadań o znaczeniu krytycznym. W przypadku wielu globalnych organizacji, jeśli sieć przestanie działać, to zatrzyma się również cała firma. Jednak często organizacje korzystają z ręcznych, doraźnych procesów zarządzania siecią przedsiębiorstwa. Istnieje wiele powodów, dla których nie jest to optymalny sposób zarządzania siecią:

  • Niespójne zasady poszczególnych sieci, zwłaszcza przewodowych i bezprzewodowych, komplikują zarządzanie oddzielnymi sieciami i powodują niespójności w egzekwowaniu zasad w całej sieci.
  • Nieefektywne lub nieprecyzyjne wdrażanie zasad dostępu i użytkowania dla wszystkich użytkowników i urządzeń w sieci powoduje powstawanie luk w zabezpieczeniach i prowadzi do obniżenia wydajności.
  • Brak widoczności zarówno na wysokim poziomie, jak i szczegółowym, oznacza, że operatorzy sieci nie mają możliwości sprawdzenia co dzieje się w sieci w czasie rzeczywistym oraz nie mogą określić, którzy użytkownicy i urządzenia są w sieci i do jakich aplikacji mają dostęp.
  • Zbyt powolna identyfikacja problemów, niezdolność do szybkiego określenia pierwotnej przyczyny problemu oraz mało wydajne procesy usuwania problemów lub incydentów bezpieczeństwa powodują, że biznes traci swoje możliwości, a użytkownicy stają się sfrustrowani i niewydolni.

Sieci bezprzewodowe

Choć każda branża i firma jest inna, to wszyscy potrzebują niezawodnej sieci bezprzewodowej. Swobodny dostęp do sieci z dowolnego miejsca i możliwość przenoszenia urządzeń bez utraty połączenia, podłączenie dowolnego urządzenia mobilnego, laptopa itp. bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności – są to główne zalety sieci bezprzewodowych.

Sieć bezprzewodowa klasy biznesowej to coś więcej niż tylko zbiór punktów dostępu WiFi. Charakteryzuje się ona wyższym bezpieczeństwem i wydajnością, scentralizowaną konfiguracją i zarządzaniem oraz znacznie większą zdolnością do zagęszczenia użytkowników.

Wcześniej uważano, że sieci przewodowe są szybsze i bezpieczniejsze niż sieci bezprzewodowe. Jednak ciągłe udoskonalanie technologii sieci bezprzewodowych, takich jak standard sieciowy Wi-Fi 6/6E, spowodowało zmniejszenie różnic w szybkości i bezpieczeństwie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.

SD-WAN

Przejście z aplikacji on-premise na aplikacje oparte na chmurze oraz z łączności MPLS na łączność internetową wymaga od IT przemyślenia swojego podejścia do sieci firmowych. Funkcje związane ze skalowalnością, bezpieczeństwem i wydajnością stają się jeszcze ważniejsze w świecie, w którym optymalizacja kosztów jest stałym priorytetem.

Tradycyjne sieci przedsiębiorstw bazują na obwodach MPLS od dostawców usług telekomunikacyjnych, które łączą ich placówki z głównymi centrami danych, gdzie hostowane są aplikacje korporacyjne i zlokalizowane są bramy internetowe. W przypadku firm posiadających różne lokalizacje oznacza to większe wydatki, ponieważ dodatkowa przepustowość MPLS staje się problemem, gdy sieć przekształca się w wąskie gardło dostępu do aplikacji korporacyjnych i opartych na chmurze. W większości przypadków wymagana jest większa przepustowość, aby pomieścić cały ruch i zapewnić lepszą wydajność, gdy na łączach występuje przeciążenie.

Software Defined Networking zastosowany w sieci WAN to rozwiązanie programowe, które dostarcza mechanizm usprawniający zarządzanie ruchem przez łącza MPLS i internetowe. Z perspektywy technologii, SD-WAN abstrahuje od bazowego rozwiązania transportowego, aby zapewnić bezproblemową hybrydową łączność WAN. Rozwiązanie zapewnia szereg funkcji, które pozwalają firmom w pełni wykorzystać możliwości sieci WAN. Na poziomie zabezpieczeń dostępne jest szyfrowanie ruchu end-to-end wraz z polityką bezpieczeństwa, która jest centralnie definiowana i wdrażana w całej sieci w sposób zautomatyzowany. Ponadto scentralizowana platforma zarządzania umożliwia wgląd w całą sieć, pozwalając jednocześnie na skalowanie zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym. SD-WAN działa również jako czynnik umożliwiający poprawę wydajności sieci dzięki takim funkcjom, jak dynamiczny wybór ścieżki routingu, który optymalizuje wykorzystanie dostępnych połączeń zarówno dla ruchu w siedzibie firmy, jak i w chmurze, a także automatyzacja z funkcjami “zero-touch provisioning”.

Partnerzy
Network Automation
Cisco, RedHat, Hashicorp
Local Area Networks
Cisco, Aruba Networks
Wireless Networks
Cisco, Aruba Networks
SD-WAN
Cisco, Meraki