Polityka Prywatności

Green Networks sp. z o.o.

Szanując prawo do prywatności, przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Chcemy zachęcić Państwa do zapoznania się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

I

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Green Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37.

II

Realizując założenia spółki, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Green Networks sp. z o.o. korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, Green Networks sp. z o.o. uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

III

Green Networks sp. z o.o., prowadząc rekrutację oraz zatrudniając pracowników, przetwarza dane osobowe w celach:

 • w celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami (art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

IV

Green Networks sp. z o.o. jest zobowiązana do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas:

 • umowy z klientami przez czas określony umową niezbędny do wykonania przez Green Networks sp. z o.o. zobowiązań wymagających przetwarzanie danych;
 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego);
 • rekrutacji do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok;
 • zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat. 10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VIII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

V

W związku z prowadzoną działalnością Green Networks sp. z o.o. będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Green Networks sp. z o.o.
 • osobom audytującym i kontrolującym projekty unijne;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność;
 • w przypadku kandydatów do pracy również internetowym portalom rekrutacyjnym.

VI

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Green Networks sp. z o.o.z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe.

VII

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Green Networks sp. z o.o., przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII

Pliki Cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, abyś mógł z niej korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies stanowią dane osobowe chcemy, aby Państwo znali swoje prawa, które przysługują na gruncie RODO:

 • Green Networks sp. z o.o. przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).