Można mieć dane bez informacji, ale nie można mieć informacji bez danych.
— Daniel Keys Moran

W dzisiejszych czasach dane mogą być przechowywane w dowolnym miejscu i środowisku. Są one rozsiane po lokalizacjach on-premises i offsite, publicznych i prywatnych chmurach, instalacjach czystych i hybrydowych. Centra danych stały się bardziej złożone, a zarządzanie nimi jest coraz bardziej silosowe. Jednocześnie od organizacji IT oczekuje się, że będą utrzymywać wszystko bez zarzutu, zapewniając wysoką dostępność i bezpieczeństwo w ramach globalnie rozproszonej infrastruktury z różnymi zestawami narzędzi. Na tym polegają wyzwania Hybrydowych Centrów Danych.

Nowoczesne Hybrydowe Centrum Danych zapewnia większą wydajność, automatyzację i sprawność IT, wspierając dostarczanie nowych obciążeń aplikacyjnych przez dynamiczną infrastrukturę sieciową i maszyny wirtualne. Wykorzystanie Hybrydowego Centrum Danych to ewolucyjna strategia, która pozwala organizacjom stworzyć mieszankę chmury i tradycyjnego IT dostosowaną do ich potrzeb.

W ramach naszych usług, GREENNET oferuje analizę, projektowanie i wsparcie rozwiązań w zakresie centrum danych i chmury, skupiając się na stabilności operacyjnej, skalowalności, wydajności i efektywności kosztowej. Nasi eksperci ds. centrów danych i chmury są przygotowani do współpracy z klientem i są w stanie określić jego gotowość, odkryć możliwości oraz zdefiniować wyniki, jakie firma może osiągnąć dzięki wdrożeniu infrastruktury chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej.

Publiczna, prywatna i hybrydowa chmura

Chmury publiczne oferują szeroki zakres funkcji i usług oraz dużą elastyczność, która umożliwia szybki rozwój aplikacji. Ponadto gwarantują oszczędność kosztów, dzięki temu, że w chmurach publicznych opłaca się tylko zużyte zasoby oraz można je łatwo skalować, aby uzyskać ich wysoką dostępność.

Jeżeli chodzi o chmury prywatne, to doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdzie kluczowe znaczenie mają niskie opóźnienia lub gdy przepisy dotyczące suwerenności danych wymuszają określone wymagania dotyczące lokalizacji. Chmury prywatne oferują również obniżenie kosztów operacji, w sytuacjach, gdy wykorzystanie przepustowości jest przewidywalne, a wiele organizacji woli, aby pewne obciążenia pozostały na miejscu ze względu na politykę, bezpieczeństwo lub wymogi zgodności.

W miarę jak rozwijają się funkcje chmur publicznych i prywatnych, przenoszenie aplikacji i danych umożliwia przedsiębiorstwom ciągły wybór najlepszego zasobu chmurowego dla danego obciążenia. Aby jednak zapewnić bezproblemowe przenoszenie i spójne wykorzystanie zasobów, organizacje potrzebują platformy chmurowej, która zapewni spójność we wszystkich środowiskach, dostarczając wspólny zestaw narzędzi do zarządzania politykami, bezpieczeństwem, zgodnością i optymalizacją.

Sieć Centrum Danych

Przedsiębiorstwa powinny przyjąć holistyczną strategię zarządzania infrastrukturą sieciową, aby sprostać specyficznym wyzwaniom związanym z wydajnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem mocno rozproszonymi aplikacjami, użytkownikami i urządzeniami. Dotychczasowe rozwiązania, które opierały się na ręcznych procesach zabezpieczania danych i aplikacji, nie są już adekwatne ani wystarczające.

Branża sieciowa dostrzegła te wyzwania i stawia im czoła przy pomocy architektury opartej na intencjach, która bazuje na sieci definiowanej programowo, aby zapewnić nieustanne dopasowanie sieci do polityk IT i biznesowych. Oznacza to, że zasady dotyczące aplikacji, bezpieczeństwa i zgodności mogą być zdefiniowane raz, a następnie egzekwowane i monitorowane pomiędzy dowolnymi grupami użytkowników a dowolną aplikacją lub usługą – a nawet pomiędzy samymi aplikacjami i usługami – niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

W środowisku chmury hybrydowej coraz większym wyzwaniem jest utrzymanie jednorodnego modelu operacyjnego przedsiębiorstwa, przestrzeganie korporacyjnych polityk bezpieczeństwa i uzyskanie widoczności w środowiskach hybrydowych. Cisco Cloud ACI to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia prostsze operacje, spójne zarządzanie polityką i widoczność w wielu centrach danych w siedzibie firmy i chmurach publicznych lub środowiskach chmur hybrydowych. Usługa Cisco Cloud ACI umożliwia klientom korzystającym z Cisco ACI w lokalnych centrach danych na rozszerzenie polityk Cisco ACI na chmury publiczne.

Więksi dostawcy usług wdrażają także sieci VXLAN EVPN oparte na otwartych standardach. Wraz z przejściem przemysłu z Frame Encapsulation (MAC-in-MAC) na Packet Encapsulation (MAC-in-IP), wielu dostawców wprowadziło VXLAN do swojego portfolio Data Center Switching, aby umożliwić technikę kodowania opartą na standardach. Początkowo VXLAN był wprowadzony tylko jako usługa warstwy 2, z prostą semantyką Flood and Learn jak Ethernet. W związku z tym VXLAN został wzbogacony o własną płaszczyznę sterowania, aby przezwyciężyć ograniczenia VXLAN Flood and Learn. Multiprotokół Border Gateway Protocol z Ethernet Virtual Private Network (MP-BGP EVPN) został wprowadzony jako płaszczyzna kontrolna, a VXLAN został użyty w płaszczyźnie danych.

Aby zautomatyzować proces dostarczania sieci, usługodawcy wdrażają metodyki DevOps i narzędzia GitOps służące do Continuous Integration/ Continuous Delivery (CI/CD), które usprawniają operacje i zwiększają wydajność infrastruktury.

Serwer

Przed nowoczesną platformą serwerową stawiane są duże wymagania. Powinna ona być nie tylko niezawodna i gwarantować wydajność. Musi mieć również możliwość skalowania w górę i w dół w przewidywalny sposób. Integracja z sieciami, platformami pamięci masowej, wirtualizacją i innymi rozwiązaniami musi być niezawodna i prosta. Ponadto musi być łatwa w zarządzaniu.

Popularnym sposobem na sprostanie wszystkim wyzwaniom w portach jest zastosowanie rozwiązania Hyperconverged infrastructure (HCI). Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) to połączenie obliczeń, wirtualizacji, pamięci masowej i sieci w jednym skupisku. Zaczynając od zaledwie trzech węzłów, przedsiębiorstwa mogą z łatwością skalować, dopasowując się do potrzeb w zakresie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. Hiperkonwergencja zapewnia prostotę zbliżoną do chmury w siedzibie firmy i w ramach jednej, łatwo zarządzanej platformy.

HCI oferuje większą abstrakcyjność oraz wyższą automatyzację i skalowalność niż infrastruktura konwergentna. HCI upraszcza administrację, zapewniając pojedynczy punkt zarządzania. HCI w pełni integruje się ze wszystkimi centrami danych, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych serwerów i sieciowych pamięci masowych oraz zapewniając infrastrukturę na żądanie dla obciążeń skoncentrowanych na danych.

Przechowywanie

Przedsiębiorstwa stoją również przed nowymi wyzwaniami w zakresie przechowywania i gospodarowania danymi. Nie tylko muszą obsługiwać większe ilości danych, ale także pracować z różnymi ich typami, z których wiele jest nieustrukturyzowanych. Jednocześnie obciążenia stają się bardziej złożone i zróżnicowane, a ponadto często są rozproszone w wielu lokalizacjach geograficznych.

Wraz z rozwojem aplikacji nowej generacji napędzanych przez trendy typu big data, przedsiębiorstwa sięgają po rozwiązania pamięci masowej definiowanej programowo, aby osiągnąć większą wydajność, odporność, skalowalność i opłacalność. Takie podejście do architektury pamięci masowej wykorzystuje warstwę oprogramowania do dostarczania i zarządzania fizyczną pojemnością pamięci masowej na standardowych serwerach. Poprzez oddzielenie oprogramowania zarządzającego pamięcią masową od sprzętu, rozwiązania definiowane programowo pozwalają na zakup sprzętu i oprogramowania w sposób niezależny, zamiast ograniczać organizacje do zastrzeżonych platform.

Kluczem do prawidłowego funkcjonowania pamięci masowej definiowanej programowo jest wybór rozwiązań, które są szybkie we wdrożeniu i proste w zarządzaniu, obsługują wiele rodzajów obciążeń, a także odciążają zespoły IT od zarządzania heterogeniczną kolekcją nośników pamięci.

Partnerzy
Public, Private and Hybrid Cloud
Cisco, Dell, Nutanix
Data Center Network
Cisco, Arista, VMware
Server
Cisco, Dell, Nutanix
Storage
Dell, NetApp, Cloudian
Referencje

Publiczna, prywatna i hybrydowa chmura

Chmury publiczne oferują szeroki zakres funkcji i usług oraz dużą elastyczność, która umożliwia szybki rozwój aplikacji. Ponadto gwarantują oszczędność kosztów, dzięki temu, że w chmurach publicznych opłaca się tylko zużyte zasoby oraz można je łatwo skalować, aby uzyskać ich wysoką dostępność.

Jeżeli chodzi o chmury prywatne, to doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdzie kluczowe znaczenie mają niskie opóźnienia lub gdy przepisy dotyczące suwerenności danych wymuszają określone wymagania dotyczące lokalizacji. Chmury prywatne oferują również obniżenie kosztów operacji, w sytuacjach, gdy wykorzystanie przepustowości jest przewidywalne, a wiele organizacji woli, aby pewne obciążenia pozostały na miejscu ze względu na politykę, bezpieczeństwo lub wymogi zgodności.

W miarę jak rozwijają się funkcje chmur publicznych i prywatnych, przenoszenie aplikacji i danych umożliwia przedsiębiorstwom ciągły wybór najlepszego zasobu chmurowego dla danego obciążenia. Aby jednak zapewnić bezproblemowe przenoszenie i spójne wykorzystanie zasobów, organizacje potrzebują platformy chmurowej, która zapewni spójność we wszystkich środowiskach, dostarczając wspólny zestaw narzędzi do zarządzania politykami, bezpieczeństwem, zgodnością i optymalizacją.

Sieć Centrum Danych

Przedsiębiorstwa powinny przyjąć holistyczną strategię zarządzania infrastrukturą sieciową, aby sprostać specyficznym wyzwaniom związanym z wydajnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem mocno rozproszonymi aplikacjami, użytkownikami i urządzeniami. Dotychczasowe rozwiązania, które opierały się na ręcznych procesach zabezpieczania danych i aplikacji, nie są już adekwatne ani wystarczające.

Branża sieciowa dostrzegła te wyzwania i stawia im czoła przy pomocy architektury opartej na intencjach, która bazuje na sieci definiowanej programowo, aby zapewnić nieustanne dopasowanie sieci do polityk IT i biznesowych. Oznacza to, że zasady dotyczące aplikacji, bezpieczeństwa i zgodności mogą być zdefiniowane raz, a następnie egzekwowane i monitorowane pomiędzy dowolnymi grupami użytkowników a dowolną aplikacją lub usługą – a nawet pomiędzy samymi aplikacjami i usługami – niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

W środowisku chmury hybrydowej coraz większym wyzwaniem jest utrzymanie jednorodnego modelu operacyjnego przedsiębiorstwa, przestrzeganie korporacyjnych polityk bezpieczeństwa i uzyskanie widoczności w środowiskach hybrydowych. Cisco Cloud ACI to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia prostsze operacje, spójne zarządzanie polityką i widoczność w wielu centrach danych w siedzibie firmy i chmurach publicznych lub środowiskach chmur hybrydowych. Usługa Cisco Cloud ACI umożliwia klientom korzystającym z Cisco ACI w lokalnych centrach danych na rozszerzenie polityk Cisco ACI na chmury publiczne.

Więksi dostawcy usług wdrażają także sieci VXLAN EVPN oparte na otwartych standardach. Wraz z przejściem przemysłu z Frame Encapsulation (MAC-in-MAC) na Packet Encapsulation (MAC-in-IP), wielu dostawców wprowadziło VXLAN do swojego portfolio Data Center Switching, aby umożliwić technikę kodowania opartą na standardach. Początkowo VXLAN był wprowadzony tylko jako usługa warstwy 2, z prostą semantyką Flood and Learn jak Ethernet. W związku z tym VXLAN został wzbogacony o własną płaszczyznę sterowania, aby przezwyciężyć ograniczenia VXLAN Flood and Learn. Multiprotokół Border Gateway Protocol z Ethernet Virtual Private Network (MP-BGP EVPN) został wprowadzony jako płaszczyzna kontrolna, a VXLAN został użyty w płaszczyźnie danych.

Aby zautomatyzować proces dostarczania sieci, usługodawcy wdrażają metodyki DevOps i narzędzia GitOps służące do Continuous Integration/ Continuous Delivery (CI/CD), które usprawniają operacje i zwiększają wydajność infrastruktury.

Serwer

Przed nowoczesną platformą serwerową stawiane są duże wymagania. Powinna ona być nie tylko niezawodna i gwarantować wydajność. Musi mieć również możliwość skalowania w górę i w dół w przewidywalny sposób. Integracja z sieciami, platformami pamięci masowej, wirtualizacją i innymi rozwiązaniami musi być niezawodna i prosta. Ponadto musi być łatwa w zarządzaniu.

Popularnym sposobem na sprostanie wszystkim wyzwaniom w portach jest zastosowanie rozwiązania Hyperconverged infrastructure (HCI). Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) to połączenie obliczeń, wirtualizacji, pamięci masowej i sieci w jednym skupisku. Zaczynając od zaledwie trzech węzłów, przedsiębiorstwa mogą z łatwością skalować, dopasowując się do potrzeb w zakresie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. Hiperkonwergencja zapewnia prostotę zbliżoną do chmury w siedzibie firmy i w ramach jednej, łatwo zarządzanej platformy.

HCI oferuje większą abstrakcyjność oraz wyższą automatyzację i skalowalność niż infrastruktura konwergentna. HCI upraszcza administrację, zapewniając pojedynczy punkt zarządzania. HCI w pełni integruje się ze wszystkimi centrami danych, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych serwerów i sieciowych pamięci masowych oraz zapewniając infrastrukturę na żądanie dla obciążeń skoncentrowanych na danych.

Przechowywanie

Przedsiębiorstwa stoją również przed nowymi wyzwaniami w zakresie przechowywania i gospodarowania danymi. Nie tylko muszą obsługiwać większe ilości danych, ale także pracować z różnymi ich typami, z których wiele jest nieustrukturyzowanych. Jednocześnie obciążenia stają się bardziej złożone i zróżnicowane, a ponadto często są rozproszone w wielu lokalizacjach geograficznych.

Wraz z rozwojem aplikacji nowej generacji napędzanych przez trendy typu big data, przedsiębiorstwa sięgają po rozwiązania pamięci masowej definiowanej programowo, aby osiągnąć większą wydajność, odporność, skalowalność i opłacalność. Takie podejście do architektury pamięci masowej wykorzystuje warstwę oprogramowania do dostarczania i zarządzania fizyczną pojemnością pamięci masowej na standardowych serwerach. Poprzez oddzielenie oprogramowania zarządzającego pamięcią masową od sprzętu, rozwiązania definiowane programowo pozwalają na zakup sprzętu i oprogramowania w sposób niezależny, zamiast ograniczać organizacje do zastrzeżonych platform.

Kluczem do prawidłowego funkcjonowania pamięci masowej definiowanej programowo jest wybór rozwiązań, które są szybkie we wdrożeniu i proste w zarządzaniu, obsługują wiele rodzajów obciążeń, a także odciążają zespoły IT od zarządzania heterogeniczną kolekcją nośników pamięci.

Partnerzy
Public, Private and Hybrid Cloud
Cisco, Dell, Nutanix
Data Center Network
Cisco, Arista, VMware
Server
Cisco, Dell, Nutanix
Storage
Dell, NetApp, Cloudian