Jako nowoczesna firma odnosząca sukcesy, powinniście być liderem w dziedzinie cyfryzacji i transformacji sieci. Jednak świat szybko się zmienia i trzeba mierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami. Tradycyjne usługi stają się bardziej skomercjalizowane, a firmy zmagają się z rosnącą konkurencją i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.
A gdybyśmy mogli przeobrazić te wyzwania i zamienić je na przewagę konkurencyjną? Aby skutecznie wyróżniać się na rynku, trzeba się ciągle rozwijać i ewoluować w kierunku bardziej otwartych, zdefiniowanych programowo, zautomatyzowanych systemów. Do osiągnięcia tych celów konieczne jest traktowanie ich w sposób holistyczny oraz wdrażanie wydajnych i bezpiecznych sieci i centrów danych, które można łatwo skalować w celu umożliwienia świadczenia dodatkowych usług.
GREENNET posiada kompleksowe portfolio rozwiązań dla dostawców usług, przedsiębiorstw i instytucji rządowych, które pomogą przekształcić istniejącą infrastrukturę, aby była bardziej skalowalna, bezpieczna, elastyczna i łatwiejsza w użyciu.

Dostawca usług

Usługodawcy należą do jednych z największych przedsiębiorstw na świecie i znajdują się na czele procesu cyfryzacji i transformacji sieci. Jednak świat się rozwija i zmienny klimat makroekonomiczny i geopolityczny ma na to duży wpływ. Regulacje i utowarowienie tradycyjnych usług konsumenckich oznaczają, że te strumienie przychodów zaczynają obecnie generować minimalny wzrost.Konkurencja jest nadal ostra i wykracza poza granice lokalne lub regionalne, przyjmując skalę globalną. W kolejce ustawia się rosnąca konkurencja, która widzi ogromne możliwości płynące z rozwoju usług wykorzystujących technologię 5G u spragnionego informacji społeczeństwa.

Czytaj dalej

 

Networking

Sieć jeszcze nigdy nie była tak ważnym elementem nowoczesnego przedsiębiorstwa cyfrowego, natomiast zarządzanie nią i jej obsługa nigdy nie stanowiły większego wyzwania. Sieć jest kluczowym elementem łączącym pracowników, klientów i partnerów w celu umożliwienia wydajnej i bezpiecznej działalności biznesowej opartej na danych.

Czytaj dalej

 

Centrum Danych

Nowoczesne centra danych znacząco różnią się od tych sprzed kilku lat. Infrastruktura z tradycyjnych serwerów desktopowych przeniosła się do sieci wirtualnych, które obsługują aplikacje i zasoby robocze w ramach jednej puli infrastruktury fizycznej i w środowisku multicloud.

Czytaj dalej

 

Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo zawsze było niekończącym się wyścigiem, ale tempo zmian staje się coraz szybsze. Firmy nadal inwestują w różne rozwiązania technologiczne, aby móc prowadzić swoją działalność. Obecnie wprowadzają do swoich sieci IT coraz więcej systemów wspierających pracę zdalną, usprawniających obsługę klienta i generujących nowe wartość, tym samym generując nowe, potencjalne luki.
Jednocześnie przeciwnikami nie są już tylko pojedyncze podmioty, lecz wysoce wyrafinowane organizacje, które wykorzystują zintegrowane narzędzia i możliwości, które zapewnia sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Skala zagrożenia rośnie i żadna organizacja nie jest na nie odporna. Małe i średnie przedsiębiorstwa, dostawcy usług i instytucje rządowe stoją w obliczu takich samych zagrożeń co duże firmy. Nawet najbardziej zaawansowane systemy cyber control, bez względu na ich skuteczność, wkrótce staną się przestarzałe.

Czytaj dalej

 

Współpraca

Rozwiązania Unified Communications and Collaboration (UC&C) oferują klientom szeroki zakres opcji wdrożeniowych (na miejscu, zdalnie, w chmurze publicznej i prywatnej oraz hybrydowo). COVID-19 jest jednym z głównych czynników wpływających na przyjęcie rozwiązań UC&C opartych na chmurze (połączenia głosowe, wideo, wiadomości, spotkania), co wynika z funkcjonalności, wydajności, skalowalności, oszczędności kosztów, bezpieczeństwa i zmniejszenia obciążenia personelu IT. Organizacje elastyczne cyfrowo będą mogły łatwiej dostosować się do przyszłych zmian w biznesie dzięki inwestycjom w cyfrowy rdzeń i innowacje cyfrowe.

Czytaj dalej

Usługi

Usługi stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na powodzenie projektów. Nowe zaawansowane technologie sieciowe, takie jak definiowana programowo sieć WAN/LAN, Wi-Fi 6 i 5G sprawiają, że sieć nie jest już przeszkodą w cyfrowej transformacji, ale akceleratorem innowacji biznesowych i przewagi konkurencyjnej. Profesjonalne zaprojektowanie, wdrożenie, wsparcie i obsługa sieci stają się równie ważne jak dane, które przez nie przepływają. W obliczu niedoboru wewnętrznych wykwalifikowanych zasobów IT oraz rosnącego zapotrzebowania talentów, przedsiębiorstwa będą coraz częściej zwracać się do swoich partnerów o pomoc w zakresie cyklu życia. Zakres usług firmy GREENNET jest w stanie zaspokoić te potrzeby poprzez przyjęcie holistycznego podejścia do cyklu życia, które gwarantuje połączenie wdrożenia technologii z pożądanymi wynikami biznesowymi.

Czytaj dalej

 

Partnerzy
Kontakt

Dostawca usług

Usługodawcy należą do jednych z największych przedsiębiorstw na świecie i znajdują się na czele procesu cyfryzacji i transformacji sieci. Jednak świat się rozwija i zmienny klimat makroekonomiczny i geopolityczny ma na to duży wpływ. Regulacje i utowarowienie tradycyjnych usług konsumenckich oznaczają, że te strumienie przychodów zaczynają obecnie generować minimalny wzrost.Konkurencja jest nadal ostra i wykracza poza granice lokalne lub regionalne, przyjmując skalę globalną. W kolejce ustawia się rosnąca konkurencja, która widzi ogromne możliwości płynące z rozwoju usług wykorzystujących technologię 5G u spragnionego informacji społeczeństwa.

Czytaj dalej

 

Networking

Sieć jeszcze nigdy nie była tak ważnym elementem nowoczesnego przedsiębiorstwa cyfrowego, natomiast zarządzanie nią i jej obsługa nigdy nie stanowiły większego wyzwania. Sieć jest kluczowym elementem łączącym pracowników, klientów i partnerów w celu umożliwienia wydajnej i bezpiecznej działalności biznesowej opartej na danych.

Czytaj dalej

 

Centrum Danych

Nowoczesne centra danych znacząco różnią się od tych sprzed kilku lat. Infrastruktura z tradycyjnych serwerów desktopowych przeniosła się do sieci wirtualnych, które obsługują aplikacje i zasoby robocze w ramach jednej puli infrastruktury fizycznej i w środowisku multicloud.

Czytaj dalej

 

Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo zawsze było niekończącym się wyścigiem, ale tempo zmian staje się coraz szybsze. Firmy nadal inwestują w różne rozwiązania technologiczne, aby móc prowadzić swoją działalność. Obecnie wprowadzają do swoich sieci IT coraz więcej systemów wspierających pracę zdalną, usprawniających obsługę klienta i generujących nowe wartość, tym samym generując nowe, potencjalne luki.
Jednocześnie przeciwnikami nie są już tylko pojedyncze podmioty, lecz wysoce wyrafinowane organizacje, które wykorzystują zintegrowane narzędzia i możliwości, które zapewnia sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Skala zagrożenia rośnie i żadna organizacja nie jest na nie odporna. Małe i średnie przedsiębiorstwa, dostawcy usług i instytucje rządowe stoją w obliczu takich samych zagrożeń co duże firmy. Nawet najbardziej zaawansowane systemy cyber control, bez względu na ich skuteczność, wkrótce staną się przestarzałe.

Czytaj dalej

 

Współpraca

Rozwiązania Unified Communications and Collaboration (UC&C) oferują klientom szeroki zakres opcji wdrożeniowych (na miejscu, zdalnie, w chmurze publicznej i prywatnej oraz hybrydowo). COVID-19 jest jednym z głównych czynników wpływających na przyjęcie rozwiązań UC&C opartych na chmurze (połączenia głosowe, wideo, wiadomości, spotkania), co wynika z funkcjonalności, wydajności, skalowalności, oszczędności kosztów, bezpieczeństwa i zmniejszenia obciążenia personelu IT. Organizacje elastyczne cyfrowo będą mogły łatwiej dostosować się do przyszłych zmian w biznesie dzięki inwestycjom w cyfrowy rdzeń i innowacje cyfrowe.

Czytaj dalej

Usługi

Usługi stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na powodzenie projektów. Nowe zaawansowane technologie sieciowe, takie jak definiowana programowo sieć WAN/LAN, Wi-Fi 6 i 5G sprawiają, że sieć nie jest już przeszkodą w cyfrowej transformacji, ale akceleratorem innowacji biznesowych i przewagi konkurencyjnej. Profesjonalne zaprojektowanie, wdrożenie, wsparcie i obsługa sieci stają się równie ważne jak dane, które przez nie przepływają. W obliczu niedoboru wewnętrznych wykwalifikowanych zasobów IT oraz rosnącego zapotrzebowania talentów, przedsiębiorstwa będą coraz częściej zwracać się do swoich partnerów o pomoc w zakresie cyklu życia. Zakres usług firmy GREENNET jest w stanie zaspokoić te potrzeby poprzez przyjęcie holistycznego podejścia do cyklu życia, które gwarantuje połączenie wdrożenia technologii z pożądanymi wynikami biznesowymi.

Czytaj dalej

 

Kontakt